Chillery absorpcyjne, Turbocor

CHILLERY ABSORPCYJNE

Agregaty absorpcyjne działają dzięki zdolności absorbowania jednego płynu przez drugi. W technice chłodniczej stosuje się płyny o różnych temperaturach wrzenia. Płyn o niższej temperaturze wrzenia pełni funkcję czynnika chłodniczego, natomiast płyn o wyższej temperaturze wrzenia - absorbenta. Dzięki temu proces mechanicznego sprężania można zastąpić trzema przemianami:

  • absorbcją pary czynnika (z wydzielaniem ciepła) w absorberze
  • podniesieniem ciśnienia przez pompę
  • desorpcją pary czynnika (w tym procesie ciepło jest odbierane) w desorberze

Te trzy przemiany składają się na tzw. sprężanie termiczne, które jest motorem działania urządzeń absorpcyjnych. Stają się one coraz bardziej popularne w gospodarkach silnie ukierunkowanych ekologicznie, gdzie ważnym elementem jest równoległa produkcja chłodu użytkowego z ciepła odpadowego powstałego przy produkcji energii elektrycznej

Jednak nie każde ciepło odpadowe da się wykorzystać. Ograniczeniami są ścisłe warunki pracy komponentów oraz właściwości fizyczne wody i pary wodnej.

CHILLERY ZE SPRĘŻARKAMI TURBOCOR

Tego typu chillery wyposażone zostały w nowy typ sprężarek. Sprężarki turbocor posiadają magnetyczne łożyska. Jedynym ruchomym elementem sprężarki jest wał wraz z dwoma odśrodkowymi wirnikami. Wał ten unosi się na poduszkach magnetycznych nie dotykając powierzchni łożysk. W związku z tym nie potrzeba oleju do smarowania łożysk bo nie ma tarcia. Moc elektryczna potrzebna na wprawienie wału w stan „lewitowania” to około 180 W.

Dla porównania w porównywanej (moc chłodnicza około 300kW) klasycznej sprężarki moc potrzebna na pokonanie sił tarcia w łożyskach to około 10 000 W. Taka konstrukcja urządzenia powoduje mniejsze koszty eksploatacji poprzez niższe zużycie energii jak i niższy koszt serwisu chillerów i mniejszą awaryjność.

 

Zobacz więcej w naszej BAZIE WIEDZY:

25 latdoświadczenia
ok. 600zrealizowanych obiektów
ok. 800zadowolonych Klientów