Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego Poznań

W czerwcu 2015 r. zakończyliśmy montaż i uruchomiliśmy instalację wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej i hydrantowej dla budynku "AB" w ramach kompleksu CBPIO przy ul. Jana Pawła II w Poznaniu.

Dla ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń w budynku zastosowano trzyrurowego systemu VRF chłodzonego wodą w wersji z odzyskiem ciepła.

System VRF w wersji z odzyskiem ciepła umożliwiać będzie wymianie ciepła pomiędzy jednocześnie ogrzewanymi oraz chłodzonymi pomieszczeniami co wydatnie wpłynie na energooszczędność systemu.

W trybie ogrzewania budynku energia grzewcza uzyskiwana będzie z ciepła odpadowego dostarczanego z chłodzenia serwerów sąsiedniego Budynku Sal Technologicznych.

W trybie chłodzenia budynku w okresie letnim ciepło odprowadzana będzie układem glikolowym do dry-ccolerów zlokalizowanych na dachu. Dry-coolery wyposażone będą w system adiabatyczny (zraszanie wodne).

25 latdoświadczenia
ok. 600zrealizowanych obiektów
ok. 800zadowolonych Klientów