Chillery ze sprężarkami Turbocor

Spis treści

Innowacyjne Łożyska Magnetyczne: Efektywny Bezdotykowy Mechanizm

Sprężarki turbocor wyposażone zostały w magnetyczne łożyska. Jedynym ruchomym elementem sprężarki jest wał wraz z dwoma odśrodkowymi wirnikami. Wał ten unosi się na poduszkach magnetycznych nie dotykając powierzchni łożysk. W związku z tym nie potrzeba oleju do smarowania łożysk bo nie ma tarcia. Moc elektryczna potrzebna na wprawienie wału w stan „lewitowania” to około 180 W. Dla porównania w porównywanej (moc chłodnicza około 300kW) klasycznej sprężarki moc potrzebna na pokonanie sił tarcia w łożyskach to około 10 000 W.

Inteligentne Sterowanie i Monitorowanie: Nowa Era Serwisu

Unikalną właściwością sprężarki TURBOCOR jest fakt, że wraz z systemem sterowania stanowi ona jedną całość. Z punktu widzenia obsługi – serwisu powinna być w zasadzie sklasyfikowana jako maszyna elektroniczna – komputer. Jedyny kontakt z urządzeniem odbywa się poprzez wtyczkę do laptopa, na którym serwis może kontrolować 150 ważnych parametrów pracy maszyny. To, że z punktu widzenia serwisu jest to komputer daje bardzo duże możliwości zdalnego monitorowania urządzenia – kontakt z urządzeniem z odległości 100 km staje się taki sam jak z odległości 2m. Bardzo istotnie zmienia to jakość i zasady działania serwisu. Serwis staje się zdecydowanie tańszy – mniejsza ilość ludzi jest w stanie obsłużyć większą ilość maszyn. Jednocześnie kwalifikacje serwisantów muszą znajdować się w innym obszarze niż miało to miejsce do tej pory. Brak pompy oleju i całej związanej z obiegiem oleju automatyki drastycznie podwyższa niezawodność urządzenia. Doświadczenie pokazuje, że koszt serwisu urządzeń wyposażonych w TURBOCOR jest zredukowany do 66 % w stosunku do kosztu serwisu urządzenia klasycznego – zła wiadomość dla wszystkich serwisantów.

Czystszy Obieg Chłodniczy: Redukcja Oleju i Wpływ na Freon

Zastosowanie łożysk z poduszką magnetyczną sprawia, że urządzenie nie pobiera mocy na pokonywanie tarcia. Zastosowanie łożysk z poduszką magnetyczną umożliwia zrezygnowanie z oleju, który w układach klasycznych stanowi do kilkunastu procent zładu freonu. Olej w układzie chłodniczym stanowi źródło zanieczyszczenia freonu i zmiany jego właściwości po dłuższym czasie jego eksploatacji. Zmienia to zdecydowanie parametry obiegu chłodniczego. Brak oleju w obiegu chłodniczym ma bardzo korzystny wpływ na parametry wymiany ciepła w takich aparatach jak skraplacz i parownik.