Zasada działania POMPY CIEPŁA

Spis treści

Zasada działania POMPY CIEPŁA (proces obiegu zamkniętego):

 • pobór ciepła z otoczenia (dolne źródło) – ogrzewanie nośnika ciepła
 • przekazanie ciepła poprzez wymiennik (parownik) czynnikowi roboczemu (najczęściej R407C)
 • podniesienie (uzyskanie pożądanej) temperatury czynnika roboczego R407C – zadanie sprężarki
 • oddanie wytworzonego ciepła do systemu ogrzewania, pośrednio, przy wykorzystaniu zasobnika buforowego, pełniącego funkcję magazynu energii
 • rozprężenie (dodatkowe ochłodzenie) czynnika roboczego R407C – zawór rozprężąjący
 • powrót chłodnego czynnika roboczego R407C do wymiennika celem ogrzania ciepłem pozyskanym z dolnego źródła

Charakterystyczne cechy systemu:

 • najniższe koszty eksploatacji w stosunku do innych systemów ogrzewania
 • więcej niż 75% darmowej energii pobieranej z otoczenia, w cieple wytworzonym
 • niezależność od paliw konwencjonalnych
 • brak emisji jakichkolwiek substancji szkodliwych dla człowieka czy otoczenia w miejscu instalacji/pracy urządzeń
 • redukcja CO– pośrednio w wyniku zmiejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarzaną konwencjonalnie, a pobieraną przez pompę ciepła
 • bezpieczeństwo i cicha praca
 • komfort i wygoda – bezobsługowość, poprzez zastosowanie w pełni automatycznego sterowania pracą urządzenia